उद्डा उडदै को चरा समात्न सक्ने महिला ( हेर्नुहोस पुरा भिडियो ) एक्लै बसेर मात्र हेर्दिनु