सास्त्रले भने अनुसार हात्तीले बच्चा जन्मेको देख्यो भने भाग्यमानी हुञ्छरे तेसैले भिडियो हेरेर सक्दो सेयर