सलाउ साल मा एकपल्ट हुनी नाग देवता सम्भोग जजस्ले देख्छ सबै पाप नस्ट हुन्छ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, देखेर पनि नदेखेको जस्तो नगर्नु होला ॐ लेखेर एक share गर्नुस लाभ मिल्ने छ